Jak zadbać o zdrową dezynfekcję w miejscu pracy?

W miejscu pracy spędzamy przynajmniej 8 godzin dziennie. Pomieszczenie, w którym pracujemy, powinno sprzyjać pracownikowi w wykonywaniu jego obowiązków nie tylko poprzez niezbędne sprzęty i narządza,  ale także poprzez odpowiednią higienę pracy i powietrza, jakim oddychamy. W ciągu roku stajemy w obliczu sezonowych przeziębień i nawrotowi wzrostu liczby przypadków zachorowań spowodowanymi wszechobecnym występowaniem bakterii, grzybów i wirusów. Działy Kadr zdają sobie sprawę jak dużymi kosztami obciążone są firmy, których pracownicy przebywają na L4. Skuteczna dezynfekcja miejsc pracy jest zatem bardzo istotna zarówno w biurze jak i przy procesach produkcji. Dezynfekcja chlorem, alkoholem, lampy UV, ozonowanie czy zamgławianie nadtlenkiem wodoru, nie tylko rozwiązuje problem na chwilę, ale może też być niebezpieczne dla zdrowia i wyposażenia miejsca pracy.

Dlatego też zawczasu dowiedzmy, jak długotrwale i bezpiecznie dezynfekować pomieszczenia, gdzie pracują nasi pracownicy.

Jak dezynfekować i nie szkodzić pracownikom środkami z chlorem i alkoholem?

Odpowiedź kryje się w najnowszej technologii opartej na innowacyjnym rozwiązaniu wykorzystującym cząsteczki nanosrebra w środku do zdrowej dezynfekcji ECOsilver®. Zalety dezynfekcji środkiem ECOsilver® zostały docenione m.in. na salach operacyjnych w szpitalu uniwersyteckim w Plovdivie. Jak wiemy srebro znane jest ze swoich doskonałych właściwości odkażających i stosowane jest w wielu preparatach medycznych i produktach, chociażby takich jak: bandaże i opatrunki wykorzystywane przy oparzeniach skóry. Zaraz dowiesz się więcej o jego zaletach. Powszechnie stosowane produkty chemiczne zawierające chlor lub alkohol działają, ale tylko w krótkim okresie czasu. Powoduje to iż patogeny oraz ich formy przetrwalnikowe, które nie uległy zniszczeniu w procesie denaturalizacji, zwiększają swoją odporność.

Jaki jest czas działania środków i metod dezynfekcji?

Czas działania środków do dezynfekcji jest różny w zależności od zastosowania samych substancji czynnych i ich stężenia w preparatach.  Zwykle ich działanie kończy się wraz z odparowaniem nośnika substancji czynnej. Aktywne działania trwa od kilku minut do maksymalnie kilku godzin. W przypadku alkoholu po jego wyparowaniu z powierzchni i powtórnemu skażeniu, na nowo mogą rozwijać się bakterie. W przypadku metody ozonowania mikroorganizmy giną w procesie utleniania. Niestety również tuż po jego wywietrzeniu, nowo skażone powierzchnie będą stwarzały ryzyko transmisji zarazków. Światło UV działa natomiast tylko przy dłuższej ekspozycji światła na powierzchnie. Tam gdzie nie dociera – nie działa. aktywny czas działania w skutecznej dezynfekcji powinien być liczony przynajmniej w dniach, a nie w minutach.

Zwiększanie odporności mikroorganizmów na dezynfekcję

Tak jak przy antybiotykoterapii, brak całkowitego zniszczenia organizmów jednokomórkowych jak bakteria, grzyb i wirus w procesie dezynfekcji prowadzi to do ich uodporniania. Reprodukcja kolejnych wariantów jest zatem silniejsza i stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia w społeczeństwie. Środki do dezynfekcji przestają być skuteczne. Dlatego w praktyce powinna następować okresowa zmiana rodzaju środków dezynfekujących, tak aby nie dopuszczać do tego zjawiska.  Skuteczna dezynfekcja miejsca pracy narażonego na stały kontakt z otoczeniem jest wiec zatem bardzo trudna, niebezpieczna i pracochłonna. Brak rozważnego stosowania preparatów biobójczych, zawierających niebezpieczne składniki, prowadzi też do utleniania i niszczenia powierzchni. Związki chemiczne w tego typu produktach są łatwopalne, a ich opary stwarzają zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa miejsca pracy pożarem lub wybuchem. W przypadku działania preparatu ECOsilver® mikroorganizmy nie są w stanie się uodpornić, co stanowi o jego innowacyjnym działaniu bez szkody dla zdrowia i otaczającego środowiska.

Dezynfekcja chlorem, alkoholem, nadtlenkiem wodoru, ozonowanie, a może światło UV?

Która metoda lepsza przy dezynfekcji? Środki z chlorem, z alkoholem, nadtlenkiem wodoru i ozonowanie łączy jedno hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje zagrożenia i piktogramy ostrzegawcze widnieją na etykietach opakowań produktów i urządzeniach, ale czy zdajemy sobie sprawę co oznaczają?  Stosowanie tego typu preparatów bez zachowania odpowiednich środków ostrożności jest wysoce niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Działanie preparatów biobójczych do dezynfekcji, zawierających powyższe związki i  ich związki pochodne w walce z zagrażającymi naszemu zdrowiu mikroorganizmami jest dopuszczona pod warunkiem zachowania ostrożności i komunikacji jasnej informacji o niebezpieczeństwie jakie stanowią. Niestety pomimo ostrzeżeń często nie stosujemy odpowiednich środków ostrożności, ochrony indywidualnej, odpowiedniego ubioru zgodnie z przepisami BHP.  Przy dezynfekcji ryzykujemy efektem niszczenia powierzchni przez ich utlenianie, możliwość spowodowania wybuchu lub pożaru, a co gorsza naszym zdrowiem przy wdychaniu lub kontakcie ze skórą.

Rodzaje zagrożeń przy dezynfekcji

Zagrożenia występujące przy dezynfekcji w zależności od zastosowanego środka dezynfekującego zawierającego różne substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) są następujące.

DEZYNFEKCJA OZONEM:

H270: Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H330: Wdychanie grozi śmiercią.

DEZYNFEKCJA CHLOREM:

H270: Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

DEZYNFEKCJA NADTLENKIEM WODORU ( tzw. Woda utleniona):

H302+H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu

DEZYNFEKCJA ALKOHOLEM ETYLOWYM:

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Jak widać zastosowanie tego typu preparatów dezynfekujących wiąże się z wieloma ryzykami, nie tylko dla naszych pracowników ale również dla wyposażenia naszego biura. Śniedzenie klamek i poręczy, pękanie materiałów wykończeniowych, korozja elementów metalowych, przebarwienia na powierzchniach czy awarie urządzeń elektronicznych są tego późniejszym efektem.

Środki z nanoserbrem ECOsilver® bez chloru, alkoholu

Środek do dezynfekcji ECOsilver® jest oparty na najnowszych odkryciach wykorzystujących cząsteczki nanosrebra pozwalające na długotrwałą dezynfekcję. Pamiętajmy, że środki oparte o dezynfekcję alkoholem lub chlorem działają tylko do momentu kiedy nie odparują, czyli zaledwie kilka minut. Gdy wyparują, powierzchnia nie jest już chroniona. Inaczej jest w przypadku środka ECOsilver®, którego aktywne działanie potwierdzone laboratoryjnie, to aż 30 dni. Taki elekt jest możliwy dzięki zastosowaniu cząsteczek nanosrebra o odpowiedniej wielkości. Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Preparat ten nie ma żadnych haseł ostrzegawczych.

Ekologiczny środek do dezynfekcji ECOsilver®

W składzie ekologicznego preparatu do mycia i dezynfekcji ECOsilver® nie ma chloru, alkoholu czy też nadtlenku wodoru, lecz tylko najczystsza forma srebra zawieszonego w najczystszej wodzie. Dodatkowo srebro to pierwiastek występujący naturalnie w naszym środowisku. Srebro jako pierwiastek śladowy występuje w wodzie, powietrzu i glebie w szczególności w niezanieczyszczonych po przez reaktywną chemię syntetyczną środowiskach. Jest całkowicie nieszkodliwy, a wręcz niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, tak jak każdy inny pierwiastek śladowy. Dzięki zastosowaniu środka ECOsilver® nie narażamy naszych pracowników na opary chloru lub alkoholu, których drażniący zapach już daje do myślenia, a dajemy możliwość pracy w czystych mikrobiologicznie i zdrowych pomieszczeniach.

Aktywne działanie nanosrebra ECOsilver®

Dzięki  aktywnemu działaniu środka ECOsilver® możemy myć i dezynfekować pomieszczenia znacznie rzadziej, co ma przełożenie na koszty utrzymania czystości. Jak wspomniano powyżej środek działa aktywnie do 30 dni. Co to oznaczą? Oznacza to, że zabezpieczona (spryskana) powierzchnia jest zabezpieczona przed bakteriami, grzybami i pleśniami, wirusami, oraz co bardzo ważne, ich farmami przetrwalników przez nawet 30 dni. Nie mniej jednak trwałość aktywnego działania nanosrebra na powierzchniach, jest zależna od nie stosowania innych wysoce reaktywnych gazów i preparatów chemicznych w określonym czasie! Wszelkie preparaty utleniające powierzchnie w reakcji z nanosrebrem spowodują zniszczenie jego dobroczynnego działania.

Zastosowanie środka do mycia i dezynfekcji ECOsilver®

Środka ECOsilver® można używać do mycia i dezynfekcji biurek ,klamek, kluczy  telefonów, lodówek, blatów kuchennych, poręczy oraz klimatyzatorów! A także każdej innej powierzchni, ponieważ środek ECOsilver® nie utlenia powierzchni tak jak ozon, czy chlor i nie powoduje ich przedwczesnego procesu starzenia. Jest w pełni bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, na którą jest nanoszony. Jeden środek do wielu zadań to niższe koszty! Ponadto środek ECOsilver® doskonale nadaje się do zamgławiania pomieszczeń. Zamgławianie pomieszczeń w erze koronawirusa stało się bardzo popularne i skuteczne. Po zakupie opakowania preparatu ECOsilver® w sklepie od razu można przystąpić do działania. W odkażonych strefach zauważa się brak przykrych zapachów, co jest dodatkowym wyczuwalnym efektem jego działania. To właśnie metabolizm bakterii i grzybów powoduje proces rozkładu, któremu towarzyszy problem smrodu w toaletach, śmietnikach czy klimatyzacjach.

Dezynfekcja przez zamgławianie

Zamgławianie pomieszczenia przy użyciu zamgławiaczy typu poręczny Jeammy (cena od:  459 PLN ) zyskują całkowitą ochronę, ponieważ środek dezynfekujący ECOsilver® osiada na ścianach i w każdej najmniejsze szczelinie, gdzie większe cząsteczki nie są w stanie dotrzeć. Zamgławianie oszczędza również czas , a odpowiednie urządzenia sa prote i intuicyjne w obsłudze.  I podkreślmy jeszcze raz, że dzięki aktywnemu działu środka ECOsilver® zamgławiać można rzadziej, bo wystarczy tylko raz na miesiąc. Co bardzo istotnie przy zamgławianiu z ECOsilver® nie musisz wietrzyć pomieszczenia, opuszczać go na kilka godzin ani wstrzymywać produkcji, gdyż nie jest agresywnie żrący, lecz ma neutralne pH. Możesz pracować nawet w czasie procesu zamgławiania i mycia powierzchni jeśli nie jest to dla Ciebie problemem w wykonywaniu obowiązków. Środkiem ECOsilver® zamgławiane są sale operacyjne w szpitalach, hale produkcyjne, biurowce, a także szklarnie i rośliny. Zabezpieczane są klimatyzacje, lodówki i toalety w zakładach pracy.

Badania laboratoryjne ECOsilver®

Jeśli mowa o dezynfekcji to najlepszym potwierdzeniem skutecznego działania jest przeprowadzenie nawet najprostszych laboratoryjnych badań. Pobranie tzw. wymazu bazowego z powierzchni PRZED i wymazu PO jego zastosowaniu, pokazuje jednoznacznie redukcję liczby mikroorganizmów i  skuteczność cząstek srebra ECOsilver® w czasie. Do szybkiego i łatwego pomiaru higienicznego powierzchni można również wykorzystać Luminometr PCE-ATP. Urządzenie pokazuje wynik pomiaru na dużym wyświetlaczu LCD już po 10 sekundach. Moc preparatu ECOsilver® to jednak jego bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska, neutralne pH i działanie o wielokrotnie dłuższym czasie od standardowych środków. Każdorazowa ponowna dezynfekcja powierzchni wzmacnia i utrwala efekt jego działania.

Luminometr PCE wynik badań czystości powierzchni Przed i Po 30 minutach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy czyste od patogenów i bakterii

Podsumowując, miejsce pracy czyste od patogenów i bakterii pozytywnie wpływa na zdrowie i jakość pracy naszych pracowników, a także zmniejsza liczbę L4. Skuteczna dezynfekcja biur i miejsc pracy daje zatem wiele korzyści i nie stanowi, jakby się tylko wydawało kosztu, lecz jest pewnego rodzaju inwestycją z późniejszym zwrotem. Ponadto dzięki zastosowanie środka ECOsilver® możemy obniżyć koszty sprzątania i dezynfekcji w całym budynku oraz podpuścić standard i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i usług które wykonują. Bilans zawsze wyjdzie na plus! A dodatkowo dbasz o środowisko z EcoUse! Nie dla chloru! Nie dla alkoholu!

Poznaj znaki ostrzegawcze na etykietach środków chemicznych

Znaki ostrzegawcze produktów mówią same za siebie. W końcu obraz zstępuje 1000 słów. Do najbardziej znanych należą poniższe ostrzeżenia stanowiące o wpływie na Twoje zdrowie i środowisko życia lub pracy. Dlatego ważne jest aby wiedzieć i być świadomym na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni my jako użytkownicy, ale także osoby postronne nieświadome tego, że na powierzchni użytkowej, takiej jak biurko robocze w pracy, został zastosowany środek zagrażający jego zdrowiu lub środowisku.

Produkt zagrażający zdrowiuProdukt żrący
Produkt niebezpieczny dla środowiskaProdukt łatwopalny
Produkt utleniającyProdukt wybuchowy
Produkt poważnie zagrażający zdrowiuProdukt bardzo toksyczny
Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne

 


Autor: ecouse