Stowarzyszenie PLGBC

Potrójna odpowiedzialność: środowiskowa, socjalna i ekonomiczna

 

Marka EcoUse stała się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council). Organizacja ma na celu transformację sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

PLGBC jest członkiem światowej organizacji World Green Building Council.

Marka EcoUse® stawia sobie za cel:

Najwyższy standard higieny w toaletach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i zachowaniu troski o środowisko