Polityka prywatności strony ecouse.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych zgodnych z „RODO”)

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanej jako „RODO”.

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest Shop Tuning Marcin Krowicki Jarosław Krowicki s.c. z siedzibą: 45-315 Opole, ul. Głogowska 35c/11. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy serwisu.

Kiedy i jakie dane są zbierane?

Dane osobowe są pozyskiwane podczas składania zapytań ofertowych poprzez formularz kontaktowy. Danymi tymi w szczególności są: imię i nazwisko, adres e-mail, adresy do kontaktu i realizacji dostaw, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numery rachunków bankowych.

W jakim celu dane są przetwarzane?

Przetwarzanie danych ma na celu zawieranie i realizację umowy, lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia, zmiany lub odwołania terminu zawarcia umowy, ustalenia terminu dostawy, realizowania bieżących transakcji handlowych, oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Dotyczy również ochrony praw sklepu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Komu dane mogą być przekazywane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych wyżej celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom, z którymi serwis ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy przewidzianych prawem, ochrony praw firmy zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności sklep może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podwykonawcom, bankom, firmom windykacyjnym. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przekazanymi instrukcjami. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Serwis ecouse.pl (poza wymienionymi sytuacjami powyżej) nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Jakie są uprawnienia posiadacza danych?

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełne prawo i możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

Polityka cookies

Nasz serwis internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce cookies.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres:  info@ecouse.pl .