Ranking suszarek do rąk 2023 koszt wydajność higiena ekologia

Ranking suszarek do rąk

Ranking suszarek do rąk pozwala na ocenę nie tylko parametrów technicznych urządzeń, które mają główny wpływ na wydajność suszenia, higienę jak również koszt eksploatacji. Porównanie suszarek ma na celu pokazanie, że zarówno mała suszarka do rąk jak i te większe suszarki kieszeniowe są energooszczędne. Redukują emisję CO2 i nie generują ciągłego powstawania śmieci w postaci odpadów ręczników papierowych.

Suszarki do rąk osuszają dłonie strumieniem ciepłego powietrza, szybko, tanio i bez konieczności ciągłej obsługi. Zasilane energią elektryczną w zależności od poboru mocy i czasu osuszania, suszą dłonie za ułamki grosza. Mają niebagatelny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności w dobie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Urządzenia, co prawda muszą zostać początkowo wyprodukowane, ale działają później przez kilkanaście lat. Łatwo to ocenić po długim czasie udzielanych na nie gwarancji serwisowych.

Higiena, która stała głównym elementem naszej codzienności jest oczywiście najważniejsza, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej jak: obiekty handlowe, szkoły, hotele, restauracje i placówki zdrowia. Współczesne innowacyjne urządzenia suszące pełnią funkcję oczyszczaczy powietrza, urządzeń dezynfekujących dłonie i strefy sanitarne, pozwalając na maksymalizację higieny w toalecie. Na co zwrócić uwagę przy wyborze sposobu suszenia dowiesz się z poniższego artykułu.

Suszarka do rąk – jaką wybrać?

Przy wyborze sposobu suszenia dłoni kierujmy się tym co najważniejsze dla nas wszystkich. W pierwszej kolejności zwróć uwagę na aspekt ochrony środowiska i emisji CO2. Przekonaj się o bezpieczeństwie suszenia i higieniczności takiej metody osuszania. Przeanalizuj i porównaj wydajność, koszt suszenia, koszt eksploatacji. Bądź odpowiedzialny, Twój wybór i decyzja o zakupie będzie miała znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne. W końcu to wybór na lata…

EKOLOGIA suszenia dłoni

Suszarka do rąk jest rozsądną alternatywą dla zastąpienia ręczników papierowych, podajników i koszy na śmieci. Procesy pozyskiwania oraz przetwarzania celulozy zużywają nie tylko energię i wodę, lecz również wprowadza zanieczyszczenia chemiczne i emisję CO2 do środowiska. Stałe dostawy, transport i późniejsza potrzeba utylizacji śmieci również wpływają na zanieczyszczenie środowiska. Degradacja środowiska wpływa na Nas wszystkich i dalsze warunki życia kolejnych pokoleń. Czy jest to dla Ciebie ważne? Porównaj emisję CO2 przy suszeniu ręcznikiem papierowym i elektryczną suszarką do rąk.

Emisja CO2 przy suszeniu dłoni

Suszarka do rąk w szczególności ta o niskim zużyciu energii i trendu pozyskiwania coraz bardziej czystej oraz odnawialnej energii, generuje znacznie mniejszą ilość CO2 od ręczników papierowych. Do wyprodukowania 1kWh energii emituje się do środowiska 660-700 gramów CO2. Urządzenie suszące dłonie o mocy 1000W, które suszy w czasie 10s, może wysuszyć dłonie nawet 360 razy przez jedną godzinę ciągłej pracy. Daje to emisję na poziomie ~2g CO2 na jeden cykl suszenia. Produkcja papieru to aż 10 ton CO2 na tonę materiału jak podaje w raporcie Sarah Schwartz z amerykańskiej firmy Office Climate Solutions. Ręcznik papierowy typu „ZZ” w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk, zawiera 4000 listków (20 x 200 listków). Waga kartonu to. 9,2 kg. Waga jednego listka papieru zatem to 2,3 grama, którego wyprodukowanie spowodowało emisję 23g CO2. Przy średnim użyciu 3 ręczników papierowych na cykl suszenia emituje się aż 69g CO2. Stanowi to o 35 krotnie większej emisji CO2 w przypadku papieru.

Ranking suszarek do rąk ręczniki paierowe porównanie

Przy obecnej populacja świata, która przekroczyła już 8 mld. osób potencjał redukcji CO2 z tytułu wyboru sposobu suszenia dłoni jest ogromny. Liczy się go w milionach ton emisji CO2 rocznie.

HIGIENA suszenia dłoni suszarką do rąk?

Publiczne strefy sanitarne jak toalety restauracji, biur, stacji paliw czy centrów handlowych są miejscem o podwyższonym ryzyku kontaktu z rożnymi bakteriami. Dzieje się tak ze względu na liczbę pracujących i odwiedzających osób, które są ich nosicielami. Strach przed bezpiecznym i higienicznym zaspokojeniem fizjologicznych potrzeb w takich miejscach wpływa na rzadsze odwiedziny, a nawet powoduje depresję – w szczególności u kobiet. W dalszym ciągu spieramy się czy suszenie suszarką do rąk jest bezpieczne, czy bezpieczniej jest stosować ręczniki papierowe. Opinie iż to suszarki do rąk nadmuchujące powietrze są odpowiedzialne za rozsiewanie bakterii i mikroorganizmów nie są jednoznaczne. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne higieniczne suszarki do rąk działają jak oczyszczacze powietrza w 99,9 % likwidujące patogeny, nie można ulegać błędnym przekonaniom.

Higieniczne systemy w suszarce do rąk

Suszarki do rąk wyposażone w higieniczne filtry HEPA, bakteriobójcze lampy UV-C jonizację czy powłoki z cząsteczkami srebra, od lat znanymi jako bakteriobójcze, zapewniają najwyższy standard higieny. Ogromną ilość informacji i faktów naukowych na ten temat można znaleźć na portalu światowej organizacji elektrycznych suszarek do rąk EHA Electric Handdryer Association. Przepływ powietrza ma miejsce w większości urządzeń AGD na rynku. Odkurzacze, suszarki do włosów, układy wentylacji, klimatyzatory czy nawilżacze powietrza posiadające odpowiednie filtry, bez większych obaw są używane każdego dnia. Dlatego w kwestii zapewnienia higienicznego suszenia dłoni warto sprawdzić zarówno parametry techniczne suszarki do rąk, jak i zastosowanie powyższych systemów oczyszczania oraz dezynfekcji powietrza.

Ranking suszarek do rąk - higieniczne suszenie

Faktem jest, że w toaletach podczas spłukiwania wody sanitariatów w powietrzu zaczynają się unosić bakterie w tym znane bakterie kałowe E. Coli. Naukowcy z uniwersytetu Kolorado za pomocą lasera pokazują na filmie aerozole powstające w wyniku spłukiwania toalety.   Ruch powietrza powoduje przemieszczanie i osiadanie na wszystkich powierzchniach, nawet na celulozowych ręcznikach papierowych. Najważniejsze jest zatem aby dokładnie myć dłonie z użyciem mydła i dokładnie je osuszyć. Systemy suszące dłonie, które dodatkowo oczyszczają powietrze redukują ilość zanieczyszczeń, tym samym wpływają na ogólną higienę w sanitariatach. Niestety bez prawidłowej obsługi i systematycznego dbania o czystość zdarzają się wyjątki. Użytkowanie ręczników staje się nie tylko mniej uznawane za higieniczne ale i bardzo kosztotwórcze i zaśmiecające środowisko. Wilgotna celuloza stanowi bowiem doskonałą pożywkę dla bakterii.

WYDAJNOŚĆ suszenia rąk ma wpływ na koszt

Suszarki do rąk są powszechnie stosowane w biurach, restauracjach, hotelach i toaletach publicznych. Spełniają tam nie tylko rolę systemu osuszania ale również element dekoracyjny uwzględniany przez architektów i dekoratorów wnętrz. Dla zarządcy obiektu niewątpliwie istotnym elementem będzie bezawaryjność urządzenia, jego dostępność do użycia, czas suszenia przekładający się na redukcję kolejek w toaletach. Koszt jednostkowy suszenia stanowiący o rentowności obiektu i spełniający wymagania ESG. Wydajne suszarki do rąk dają wygodę użytkowania.

To co świadczy o wydajności urządzenia, to w pierwszej kolejności czas w którym użytkownik będzie w stanie skutecznie i bezpiecznie osuszyć dłonie. Parametry brane pod uwagę i wpływające na czas osuszania dłoni to prędkość suszenia podawana w m/s lub km/h  i moc urządzenia podawana w Watach [W]. Należy pamiętać, że moc urządzenia to nic innego jak pobór energii elektrycznej, która wpływa na koszt suszenia. Im dłuższy czas suszenia tym większy pobór energii, a więc wyższy koszt. Aby mieć dużą wydajność należy więc suszyć w jak najkrótszym czasie przy jak najniższej mocy urządzenia, co pozwoli na obniżenie kosztu suszenia. Zachowując jakości i bezpieczeństwo suszenia będziemy przekonani o właściwym wyborze.

Jak obliczyć koszt suszenia elektryczną suszarką do rąk?

Koszt suszenia suszarką do rąk można przeliczyć korzystając z poniższego wzoru i wyliczeń lub ocenić różnicę w kosztach korzystając z obrazowego porównania kosztów suszenia.

KOSZT CYKLU SUSZENIA SUSZARKĄ ELEKTRYCZNĄ= MOC URZĄDZENIA [kW] * KOSZT ENERGI[zł] ZA 1[kWh] /3600 [s] * CZAS SUSZENIA [s]

dla suszarki o mocy 2400W, przy cenie energii 1,5zł netto, suszącej w 25s, kalkulacja cyklu suszenia będzie następująca:

KOSZT CYKLU SUSZENIA SUSZARKĄ ELEKTRYCZNĄ = 2,4[kW]*1,5[zł]/3600[s]*25[s] =0,025[zł]=2,5[gr]

Chcąc obliczyć koszt roczny należy ocenić liczbę gości korzystających z suszarki każdego dnia i pomnożyć przez ilość dni w roku.

KOSZT ROCZNY SUSZENIA SUSZARKĄ ELEKTRYCZNĄ = KOSZT CYKLU SUSZENIA[gr]*ILOŚĆ GOŚCI* ILOŚĆ DNI

Przykład:

dla toalety z której korzysta 150 gości każdego dnia w roku i powyższych założeń, kalkulacja będzie następująca;

KOSZT ROCZNY SUSZENIA SUSZARKĄ ELEKTRYCZNĄ=2,5[gr]*150[gości]*365[dni]=136875[gr]=1.368,75[zł]

Jak obliczyć koszt suszenia ręcznikiem papierowym?

Tymczasem koszt suszenia ręcznikiem papierowym dla przypadku 150 gości, przy ostrożnym założeniu użycia tylko 3 listków papieru, gdyż jak wiemy często z podajnika papieru wypada ich nawet 10 sztuk, ma się następująco:

Liczymy koszt 1 ręcznika papierowego w w cenie 2-4 groszy, uśredniamy jego koszt do 3 groszy. Nie uwzględniamy w kalkulacji kosztów pośrednich takich jak: transportu, czasu pracy personelu, plastikowych worków, utylizacji śmieci.

KOSZT CYKLU SUSZENIA RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM = ILOŚĆ SZTUK RĘCZNIKA PAPIEROWEGO[szt.] * KOSZT RĘCZNIKA PAPIEROWEGO[zł]

KOSZT CYKLU SUSZENIA RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM = 3 ręczniki papierowe * 0,03[zł] = 0,09[zł]=9[gr]

KOSZT ROCZNY SUSZENIA RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM = KOSZT CYKLU SUSZENIA RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM[gr]*ILOŚĆ GOŚCI* ILOŚĆ DNI

KOSZT ROCZNY SUSZENIA RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM = 9[gr] *150[gości]*365[dni]=492750[gr]=4927,5[zł]

Oszczędność w koszcie suszenia suszarkami do rąk względem ręczników papierowych jest widoczna gołym okiem. Zakup suszarki do rąk i zastąpienie papieru ma zatem charakter inwestycyjny z policzalnym okresem zwrotu kosztów zakupu w trakcie eksploatacji nawet przed upływem 1 roku czasu. Koszt suszenia energooszczędną i higieniczną suszarką do rąk, taką jak model R4.1 można uzyskać jeszcze szybszy zwrot.

KOSZT CYKLU SUSZENIA SUSZARKĄ EcoUse R4.1 = 0,72[kW]*1,5[zł]/3600[s]*10[s] =0,003[zł]=0,3[gr]

KOSZT ROCZNY SUSZENIA SUSZARKĄ EcoUse R4.1=0,3[gr]*150[gości]*365[dni]=16425[gr]=164,25[zł]

WNIOSKI:

Suszarki do rąk w zależności od parametrów suszenia suszą taniej nawet 30 krotnie (4927,5/164,25=30). Zwrot kosztów zakupu w takim przypadku nastąpi po zaledwie 7 miesiącach. W  przeciągu 5 lat pracy oszczędności, z tytułu tak na pozór prostej decyzji o zamianie sposobu suszenia, mogą wynosić  nawet 24637,5zł – 821,25zł = 23.816zł. Zakup suszarki do rąk jest więc pewną inwestycją z pewnym zwrotem poniesionych kosztów.

To prawdzie ekologiczne podejście redukuje zatem nie tylko wydatki poprawiające wynik finansowy prowadzonych działalności, ale co ważniejsze jest odpowiedzialne społecznie. Redukując emisję CO2 i zanieczyszczenia, wspiera się bowiem ochronę środowiska  – Nasz wspólny dom.

"<yoastmark

Ranking suszarek do rąk – parametry techniczne

Wyjaśniamy jakie parametry techniczne suszarek do rąk mają znaczenie, na co wpływają i co oznaczają. Cena zakupu urządzenia suszącego nie zawsze jest odwzorowaniem tego, co oferuje w trakcie eksploatacji. Poznanie zależności pomiędzy parametrami pozwala na świadomy wybór uwzględniający późniejsze koszty i wpływ na nasz portfel.

1. Suszarka do rąk sposób uruchomienia

Na rynku spotykamy się z dwoma rodzajami sposobu uruchomienia cyklu suszenia suszarką do rak. Suszarki z przyciskiem dotykowym mechanicznym oraz suszarki z automatycznym czujnikiem ruchu, uruchamiającym urządzenie po zbliżeniu rąk. Kiedy to w małych suszarkach naściennych czujniki znajdują się pod suszarką, obok dyszy wylotowej powietrza, to w modelach kieszeniowych znajdują się w kieszeni suszącej. Zaletą automatycznego uruchomienia jest zarówno wyższa higiena, gdyż nie musimy niczego dotykać, jak i ograniczenie czasu pracy tylko do chwili kiedy faktycznie dłonie znajdują się w strefie suszącej.

Przycisk mechaniczny uruchamia urządzenie na określony czas około 25s i wyłącza się samoczynnie. Nawet kiedy dłonie nie znajdują się pod suszarką, praca silnika i grzałki zużywa energię elektryczną, co generuje niepotrzebny koszt. Dotykanie powierzchni mających kontakt z wieloma użytkownikami zwiększa również ryzyko transferu niebezpiecznych zarazków. Obiektywnie patrząc na higienę suszenia zdecydowanie zaleca się stosowanie suszarki automatycznej z czujnikiem ruchu. Ze względów ekonomicznych suszarka automatyczna pracuje tylko wtedy kiedy jest potrzeba i ogranicza zużycie energii i jej koszty. Dodatkową zaletą automatycznych suszarek z czujnikami ruchu jest zabezpieczenie, które automatyczne wyłączy suszarkę po 20-30s ciągłej pracy, kiedy to zakładany czas suszenia przez producenta zostanie przekroczony. Zabezpieczenie takie pozwala uniknąć przegrzania i niepotrzebnej pracy.

2. Suszarki do rąk – pobór mocy

Pobór mocy suszarki do rąk ma bezpośredni wpływ na koszt suszenia. Moc suszarki może być mylona z jej wydajnością, gdyż to nie moc suszarki świadczy o jej wydajności. Rozróżnić należy 2 inne parametry suszenia wpływające na wydajność, takie jak prędkość wypływającego powietrza i czas cyklu suszenia. Moc suszarki do rąk podawana przez producenta na tabliczkach znamionowych urządzenia lub w instrukcji użytkowania, to informacja, jak wysoki będzie pobór energii elektrycznej w trakcie pracy. W skład całościowego zużycia energii przez suszarkę wchodzi głównie pobór energii przez silnik wytwarzający przepływ powietrza oraz moc i pobór energii grzałki nagrzewającej powietrze. To właśnie grzałka stanowi najczęściej o wysokim zużyciu prądu w trakcie suszenia. Woda pod wpływem temperatury i nadmuchu paruje. Zbyt gorące powietrze powoduje przesuszanie skóry dłoni, a nawet ryzyko oparzenia.

W miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu, urządzenia z grzałkami się przegrzewają. Zabezpieczenie termiczne urządzenia nie pozwala na dalszą pracę do czasu jego wychłodzenia. Taka sytuacja sprzyja awariom, a czasami zmusza do wymiany urządzenia na nowe. Toaleta bez sprawnego systemu suszenia traci w oczach potencjalnych i wymagających klientów. Najnowsze modele suszarek do rąk posiadają możliwość wyłączenia grzałki, co znacznie ogranicza koszt suszenia. Wydajniejszy silnik, który generuje szybki i większy przepływ powietrza, skraca czas suszenia. Ciepłe powietrze powstaje również w wyniku pracy samego silnika i często jest wystarczające do komfortowego suszenia w temperaturze ~40ºC. Za wydajność suszarki i niski pobór prądu odpowiada zatem parametr prędkości powietrza, który zdmuchuje pozostałości wody z dłoni.

Przykładowo różnica w poborze energii i dalszym koszcie jednostkowym suszenia suszarką starego typu o mocy 2500W, która suszy przez 25s, a suszarką nowoczesną o mocy 720W, suszącej w zaledwie 10s, to aż 8,6 razy mniej, czyli taniej.

3. Suszarki do rąk – prędkość suszenia

Parametr mówiący o prędkości powietrza wytwarzanego przez suszarkę do rąk ma bezpośredni wpływ na czas suszenia i koszt. Prędkość suszenia to informacja o szybkości powietrza wylotowego z dyszy suszarki. Prędkość suszarki (prędkość wentylatora) podawana jest w km/h lub m/s. Przeliczenie tego parametru łatwo zrobić w dwie strony za pomocą poniższych przykładów:

Jeśli informacja techniczna o prędkości suszenia to : V=617km/h, to chcąc przeliczyć tą wartość na jednostkę m/s wyliczamy:

X [km/h]*1000/3600=Y[m/s];  617 [km/h] *1000/3600 = 171,4 [m/s]

Jeśli informacja techniczna o prędkości suszenia to : V=23m/s, to chcąc przeliczyć tą wartość na jednostkę km/h wyliczamy:

X [m/s]*3600/1000=Y[km/h];  23 [m/s] *3600/1000 = 82,8 [km/h]

Często błędnie ocenimy iż to parametr mocy suszarki będzie wpływał na szybkość suszenia. Jednakże to prędkość pozwala nam szybciej dojechać do celu. Im większa prędkość i mniejsze zużycie paliwa tym efektywniej i taniej będziemy mogli osiągnąć ten cel. Kiedy wybieramy suszarkę do rąk do miejsca o dużej liczbie gości zdecydowanie parametr prędkości będzie miał znaczenie w redukcji kolejek w toaletach, powstawania śmieci papierowych i stałej kontroli czystości.

4. Suszarki do rąk – objętość powietrza suszącego

Objętość powietrza jaką wydmuchuje suszarka do rąk ma znaczenie w trakcie suszenia. Ilość objętości powietrza podaje się najczęściej w litrach na sekundę pracy urządzenia lub w dm³. W zależności od wydajności pracy silnika suszarki, ilość powietrza przepływającego będzie różna. Tak jak prędkość powietrza suszącego, jego objętość będzie miała wpływ na czas suszenia. Im więcej powietrza tym efektywniejsze suszenie.

5. Suszarki do rąk – higieniczność suszenia

Higiena suszenia dłoni za pomocą suszarek do rąk zależy od zastosowanych systemów oczyszczania powietrza, ale nie tylko. Zależy również od okresowego przeglądu serwisowego urządzeń. Najprostsze modele suszarek nie posiadają zaawansowanych filtrów, a powietrze tylko pod wpływem wysokiej temperatury grzałki jest w stanie zniszczyć zagrożenie mikrobiologiczne. Tego typu suszarki działają jak grzejniki elektryczne typu „FARELKA” rodem z PRL i nie należą do grona suszarek higienicznych. Urządzenia wyższej generacji posiadają wbudowane filtry różnej klasy skuteczności oczyszczania. Należy zachować ostrożność w ocenie możliwości filtracji. Nie każdy filtr, choć potocznie nazywany filtrem HEPA, spełnia określone normy dla tej klasy filtrów. Kiedy w klasie filtra G1 zapewnia się ochronę przed insektami, w klasie M6 wychwytuje się pyły przemysłowe, to filtry HEPA-13 i HEPA-14 znajdują zastosowanie w pomieszczeniach sterylnych, salach operacyjnych i oddziałach zakaźnych.

Często spotykanym i używanym podziałem jest podział ze względu na skuteczność. Klasyfikacja filtrów powietrza EPA, HEPA, ULPA zgodnie z PN-EN 1822-1:2009 (Klasa filtra (skuteczność oczyszczania):

 • wstępne: G1,G2,G3,G4
 • medium: M5, M6
 • dokładne: F7, F8, F9,
 • EPA Efficiency Particulate Air FiltersE10 (≤85%), E11 (≤95%), E12 (≤99,5%)
 • HEPA High Efficiency Particulate Air Filters: H13 (≤99,95%), H14 (≤99,995%)
 • ULPA Ultra Low Penetration Air Filters: U15 (≤99,9995%), U16 (≤99,99995%), U17 (≤99,999995%)

Więcej informacji na temat klasyfikacji, skuteczności i zastosowania filtrów powietrza można znaleźć w ciekawym artykule technicznym tutaj.

Zastosowanie filtra w klasie HEPA13 w suszarce do rąk powoduje iż proces suszenia tak dokładnie przefiltrowanym powietrzem jest bardzo bezpieczny i higieniczny. Należy pamiętać, że im wyższej klasy filtr, tym lepsze oczyszczanie, ale kosztem mniejszej prędkości suszenia ze względu na stawiany opór powietrza przez filtr.   Tylko tego typu urządzenia można nazwać higienicznymi w kontekście suszenia dłoni. Urządzenia z funkcją oczyszczania powietrza mogą działać nawet w trakcie sytuacji pandemicznych i nie podlegać zaleceniom o wyłączeniu z eksploatacji. Okresowa wymiana elementów eksploatacyjnych w, takich jak higieniczne filtry HEPA13 w systemach higienicznych suszarek do rąk, tak samo jak ich okresowe czyszczenie, mycie i ogólna dezynfekcja powierzchni mają niebagatelne znaczenie.

Filtr HEPA chroni przed bakteriami i wirusami

Filtry klasy HEPA i ULPA to wysokowydajne filtry powietrza, które są zasadniczo najlepszym rozwiązaniem w świecie filtrów włóknikowych i są stosowane w przemyśle farmaceutycznym i medycznym.  Filtr HEPA zatrzyma 99,97% cząstek powietrza o wielkości 0,3-1,0 μm. Zdolność filtra HEPA do wychwytywania cząstek takich jak bakterie i wirusy, jest powodem, dla którego są one stosowane w szpitalnych salach operacyjnych. Biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie stwarzają mikroorganizmy, stosowanie filtrów powietrza typu HEPA w toaletach publicznych jest uzasadnione. Im bardziej skuteczny jest filtr, tym lepiej. Skuteczność ochrony powietrza przed wirusami i bakteriami można zwiększyć poprzez zastosowanie jonizacji powietrza NAI oraz naświetlania ultrafioletem U-VC.

Współczesne filtry HEPA, zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo mikrobiologiczne, jeśli zostały poddane procesowi impregnacji włókniny preparatem z nanosrebrem ECOsilver. Patogeny, które zostają zatrzymane na takim filtrze giną bezpowrotnie pod wpływem kontaktu z cząsteczką aktywnego srebra. Mechanizm działania srebra pozwala na zniszczenie bakterii, grzybów i ich przetrwalników, nawet tych które wykazują oporność  na inne preparaty biobójcze i antybiotyki. Wynikiem takiego działania usuwa się też nieprzyjemne zapachy.

Antybakteryjne światło UV-C w suszarce do rąk

Promieniowanie UV-C należy do efektywnych technologii oczyszczania powietrza i powierzchni z wirusów, bakterii, grzybów oraz drobnoustrojów. Najnowocześniejsze suszarki do rąk posiadające taki sytem działają jak oczyszczacze powietrza lub urządzenia do dezynfekcji, a przy okazji spełniają funkcję osuszania dłoni. Skuteczność tego rodzaj dezynfekcji została potwierdzona wieloma badaniami oraz praktyką sięgającą lat sześćdziesiątych XX wieku.

Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UVC), polega na rozkładaniu niektórych wiązań chemicznych i mieszaniu struktury DNA, RNA i białek, powodując, że mikroorganizm nie może się rozmnażać. Kiedy mikroorganizm nie jest w stanie rozmnażać się, przestaje być zakaźny, a więc groźny dla ludzi. Jednakże aby metoda ta była skuteczna musi nastąpić dłuższe naświetlanie (ekspozycja światła) na powierzchnię na której znajduje się patogen. Nie wszystkie bakterie poruszające się w szybkim strumieniu powietrza będą eliminowane.  Dlatego w suszarce do rąk higienicznej, takiej jak model R4.1 w pierwszej kolejności zastosowano filtr HEPA13, a dopiero w drugiej kolejności filtr wystawiony jest na działanie światła UV-C. Światło UV-C jest również niebezpieczne dla nas i innych organizmów żywych, dlatego znajduje się w środku urządzeń suszących, o czym często nie mamy nawet pojęcia.

Jonizacja powietrza NAI w suszarce do rąk

Jonizacja to jedna z metod oczyszczania powietrza wykorzystująca naturalny efekt tworzenia się jonów w przyrodzie, np. w lesie lub nad wodospadem. NAI to skrót od Negative Air Ions. Jonizacja plazmowa to technologia wytwarzania ładunków dodatnich oraz ujemnych o dużej masie i niskim ładunku, dzięki dwóm elektrodom. W ten sposób przy udziale wody z powietrza tworzy się zrównoważona liczba dodatnich jonów wodoru (kationów) i ujemnych jonów tlenu (anionów), które są uwalniane w toalecie lub strefie produkcji o wysokim rygorze sanitarnym. Klastry jonów o przeciwnych ładunkach dążą do równowagi. Tworzą one silnie reaktywne rodniki hydroksylowe (OH), które przylegają do powierzchni zarodników, pleśni, grzybów, cząsteczek bakterii i wirusów czy innych drobnoustrojów. Hydroksyle zmieniają ich strukturę na poziomie molekularnym, czyli uszkadzają białka. Prowadzi to do eliminacji bakterii i wirusów oraz obniżenia potencjału alergizującego alergenów. Szkodliwe patogeny i substancje zostają więc skutecznie zneutralizowane.

Naturalna koncentracja jonów ujemnych w cm3 w poszczególnych miejscach wygląda następująco:

 • wodospad: 95 000 – 450 000
 • góry, wybrzeża, lasy: 50 000 – 100 000
 • miasta: 100 – 2 000
 • biura, pomieszczenia bytowe: 40-100

Potencjał drzemiący w jonizacji powietrza NAI i zastosowaniu tej technologii w suszarce do rąk jest ogromny. Wydajny silnik wydmuchujący dużą objętość powietrza w trakcie suszenia pozwala na dotarcie jonów do nawet najdalszych zakamarków. Zastosowanie suszarki do rąk z takim systemem nie tylko w pełni oczyszcza i dezynfekuje powietrze ale również wyposażenie powierzchnie sanitarne, takie jak: umywalki, blaty, klamki. Jonizacja NAI sprzyja również eliminacji zapachów.

W praktyce jonizator plazmowy zastosowany w suszarkach do rąk EcoUse generuje aż 1,3 miliona ujemnych jonów w 1cm³ powietrza. W świecie nauki do skutecznej dezynfekcji i niszczenia bakterii i wirusów wystarcza od 20-50 tysięcy.

6. Suszarka do rąk – wymiary i rodzaje

Mała suszarka do rąk wisząca na ścianie lub do zabudowy

Na rynku dostępne są coraz mniejsze modele suszarek do rąk. Wymiary suszarki mają szczególne znaczenie w przypadku niewielkich łazienek lub w kwestii projektu zabudowy urządzenia. Małe suszarki do rąk, są nawet mniejsze od najprostszych podajników papieru. Kompaktowy model R4.1 o wymiarach 13 x 14 x 27cm sprawdzi się w każdym pomieszczeniu socjalnym, toalecie, a nawet w domu. Kształt prostopadłościanu z łatwością można zabudować w szafkach z lustrem nad strefą umywalek.

Suszarka do rąk do zabudowy prostokątna

Mała suszarka do rąk w zabudowie nad umywalką R4.1 EcoUse

Suszarka do rąk kieszeniowa

Urządzenia takie jak suszarka kieszeniowa do rąk, zajmują nieco więcej miejsca na ścianie, ale zazwyczaj mniej niż kosz na śmieci. Choć szerokość i głębokość urządzenia nie odbiega dużo od małych suszarek to znacząco wyróżnia się wysokością  około 70 cm. Gabaryty suszarki kieszeniowej, podyktowane są komorą suszącą do której wkłada się dłonie.  Powietrze w systemie kieszeniowym nadmuchiwane jest z obu stron w celu przyspieszenia cyklu suszenia. Ma to jeszcze większe znaczenie w miejscach o naprawdę dużym natężeniu ruchu, takich jak na lotniska, centra przesiadkowe i handlowe, czy też stacje paliw. Suszarki kieszeniowe dodatkowo posiadają przewidziane miejsce na zbiornik do którego ocieka woda z rąk w trakcie osuszania. Taki system zapewnia suche otoczenie suszarki i nie wymaga wycierania podłogi w gęsto użytkowanej toalecie. Ogranicza też ryzyko poślizgnięć do jakich może dojść w strefie sanitarnej z mokrą podłogą.

Biała suszarka do rąk kieszeniowa wisząca na ścianie

Higieniczna suszarka kieszeniowa R1.1 EcoUse biała z certyfikatem HACCP

7. Suszarka do rąk  – materiał obudowy i kolor

Obudowa suszarki do rąk najczęściej wykonana jest z plastiku lub ze stali. Obudowa plastikowa w modelach odpornych na wandalizm wykonane są z materiału ABS. Modele o wyższej higieniczności w strukturze materiału lub na powłokach posiadają właściwości bakteriobójcze. Higieniczna suszarka kieszeniowa, taka jak model EcoUse R1.1, ma dla przykładu zastosowaną technologię IONPURE w oparciu o pierwiastki srebra i spełnia wymogi HACCP. Najbardziej popularne kolory suszarek do rąk to biel lub czerń. Suszarki premium posiadają kolory metaliczne, i tu wyróżnić można kolor biały perłowy, srebrny perłowy lub czarny perłowy.

Suszarki do rąk z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej cieszą się powodzeniem ze względu na łatwość utrzymania w higienie. Stal nierdzewna jest bardziej odporna na agresywne środki chemiczne, niestety dalej stosowane w toaletach. Suszarki do rąk mają również obudowy z aluminium, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo przed ich uszkodzeniem przy ograniczeniu wagi urządzenia. Wykonanie antywandalowe obudowy ma swoje zastosowanie w obiektach sportowych takich jak stadiony piłkarskie.

Wyświetlacz LED

Modele inteligentnych suszarek do rąk mogą mieć wyświetlacz informacyjny LED. Na wyświetlaczu suszarka odlicza czas trwania cyklu suszenia, informuje o potrzebie zmiany filtra lub o potrzebie opróżnienia zbiornika wody. Te wizualne udogodnienia pozwalają zarówno na kontrolę procesu samego suszenia jak i na kontrolę serwisową. Elektronika pozwala również na odczytywanie większej ilości informacji takich jak: całościowego czasu pracy urządzenia lub łącznej ilości cykli użyć.  Dane te mogą być zbierane na potrzeby prowadzonych statystyk o obciążeniu ilościowym toalety, czyli ile osób dziennie korzysta z urządzenia. Większe znaczenie jednak ma dbałość o wymiany filtrów oczyszczających powietrze o których urządzenia informują po określonej ilości cykli użyć.

8. Suszarka do rąk – wysokość montażu i zasilanie w energię


Suszarki do rąk w zależności od przeznaczenia użytkowego instaluje się na różnych wysokościach. Rozróżnia się wysokość montażu suszarki dla osób dorosłych, mężczyzn, kobiet, dzieci i poruszających się na wózku inwalidzkim. Specyfikacja odnośnie wysokości montażu powinna znajdować się w instrukcji instalacji danego modelu.

Przykładowe wysokości montażu suszarki do rąk od podłogi:

Wysokość montażu dla suszarki kompaktowej:

 • mężczyźni:  120-130 cm,
 • kobiety:  115-125 cm,
 • dzieci od 5-14lat: 95 -110 cm,
 • niepełnosprawni:  100-105 cm,
 • wysokość uniwersalna:  110 cm.

Wysokość montażu suszarki do rąk kieszeniowej:

 • mężczyźni:  110 cm,
 • kobiety:  105 cm,
 • niepełnosprawni:  100cm.

Wysokość montażu suszarki do rąk nad blatem:

 • wysokość uniwersalna:  30-40cm.

Dodatkowo należy przewidzieć odpowiednią ilość urządzeń suszących. W toaletach o małym natężeniu ruchu z jedną umywalką – 1 suszarka. Dla toalet publicznych o dużym natężeniu ruchu – 1 suszarka na każde 2 punkty mycia rąk.

8. Suszarka do rąk – hałas

Hałas stanowi istotny czynnik przy wyborze suszarki do rąk. Wiele osób traktuje ten parametr jako decydujący o wyborze i zapomina o całej reszcie. Hałas jaki powstaje w wyniku uruchomienia suszarki jest wynikiem zarówno głośności pracy samego silnika w urządzeniu, jak również szumu powietrza wylotowego z dyszy. Myślimy więc, że im większa prędkość powietrza, tym będzie głośniej. W przestrzeniach użyteczności publicznej nie ma to większego znaczenia, chyba że mówimy o sali koncertowej orkiestry symfonicznej lub małych biurach. Z reguły gwar hal sportowych, restauracji, centrów handlowych czy dworców kolejowych jest dominujący, a toalety znajdują się w zacisznym miejscu. Nie należy jednak zapominać, że szybkość suszarki do rąk oznacza większą energooszczędność i skrócenie czasu suszenia nawet o 30 s.

Najnowsze światowe modele suszarek takie jak R1.1 czy R4.1 EcoUse mają zastosowane silniki bezszczotkowe ograniczające hałas z możliwość włączenia trybu cichego,  zmniejszającego prędkość suszenia. Maksymalna chwilowa głośność pracy suszarek jest w trakcie ich uruchomienia. Waha się w granicach 80-87 dB, a w trakcie suszenia 60-80 dB.  Po włączeniu trybu zmniejszającego prędkość suszenia i zarazem poboru energii wartości spadają odpowiednio o około 10 dB. Dzieje się tak zarówno przy uruchomieniu jak i w trakcie suszenia.  Taka opcja daje możliwość samodzielnej zmiany trybu w zależności od potrzeby i dostosowania się do danych warunków pracy. Bardzo niska emisja CO2 przy eksploatacji takiej suszarki powoduje iż ślad węglowy cyklu życia budynku jest minimalizowany. Pozwala to sprostać wymaganiom certyfikacji zielonych budynków takich jak LEED.

9. Suszarka do rąk – gwarancja producenta

Gwarancja na suszarkę do rąk jest istotna jeśli rozważamy zakup i eksploatację na lata. To informacja i zarazem zapewnienie o jakości danego produktu, dlatego im dłuższa tym lepiej. Gwarancja producenta na suszarkę do rąk podyktowana jest zastosowaniem materiałów zapewniających długa żywotność. Nie chodzi bowiem o to aby sprzęt wymieniać na nowy po roku czy po dwóch latach pracy, jeśli nastąpi jakaś awaria. Zarówno producenci jak i dystrybutorzy oferują gwarancyjną wymianę uszkodzonej części lub zespołu w suszarce. Gwarancje nie obejmują uszkodzeń mechanicznych wywołanych przez wandalizm lub nieprawidłową eksploatację, wynikającą z instrukcji użytkowania. Tego typu uszkodzenia podlegają odpłatnemu serwisowi.

Najlepsze urządzenia w szerokiej gamie suszarek na rynku otrzymują nawet 5 letnią gwarancję. Gwarancje mogą być ograniczone co do ilości cykli użyć, które w najlepszych przypadkach sięgają nawet 1.000.000 cykli. Na słabszej jakości suszarki do rąk oferowane są okresy gwarancyjne od 12 miesięcy do maksymalnie 2-3 lat. Po skończonym okresie gwarancyjnym suszarka podlega odpłatnemu zdiagnozowaniu i usunięciu problemu lub wymianie na nową. Takie podejście nie tylko generuję niepotrzebną produkcję elektroodpadów ale i dodatkowe emisje CO2. Wymiana gwarancyjna urządzeń najczęściej odbywa się w trybie D2D (door-to-door), oznaczającego wysyłkę sprzętu od drzwi do drzwi.

10. Suszarka do rąk – cena to nie wszystko

Różnice w cenach urządzeń, typu suszarka do rąk, sięgają nawet kilkuset procent. Na różnicę w cenach składa się zarówno przeznaczenie sprzętu, materiał z jakiego wykonano urządzenie i energooszczędność. Nie bez znaczenia jest również zastosowanie lub brak zastosowania systemów higieniczności, odpowiedniej certyfikacji czy ostatecznie oferowanej gwarancji. Modele suszarek przeznaczone do stref publicznych muszą zapewniać jak najdłuższe sprawne działanie. Obciążenia ruchu w takich toaletach, dochodzą nawet do 1000 osób korzystających dziennie. W trakcie tak intensywnej eksploatacji warto zwrócić uwagę na koszt jednostkowy cyklu suszenia. Niejednokrotnie początkowa niska cena zakupu, okazuje się późniejszą drogą eksploatacją i zużyciem dużej ilości energii w kolejnych miesiącach i latach.

Droższymi suszarkami do rąk są modele kieszeniowe i higieniczne suszarki do rąk pełniące taką sama funkcję jak oczyszczacze powietrza.  Planując zakup na lata warto przeliczyć zakładaną ilość gości odwiedzających toaletę każdego dnia, roku i w perspektywie 5 lat. Zastanowić się nad różnicą w komforcie dla użytkownika i postrzeganiem samego miejsca sanitarnego.  Toaleta jest wizytówką obiektu i odzwierciedla często późniejsze postrzeganie całej przestrzeni publicznej.

11. Suszarka do rąk – certyfikaty

Certyfikat CE

Suszarki do rąk aby być dopuszczonymi do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą sprostać określonym wymogą unijnych dyrektyw. To proces oceny zgodności oznaczany znakiem CE. Certyfikacja obejmuje między innymi rzetelne badania wyrobu, przeprowadzenie testów, sporządzenie stosownej dokumentacji i deklaracji zgodności oraz oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Certyfikat GS

Niemiecki certyfikat ” GS” Geprüfte Sicherheit („spełnione bezpieczeństwo”, „German Safety – German Equipment Safety Law”) jest dobrowolnym certyfikatem, dla urządzeń technicznych, potwierdzającym bezpieczeństwo produktu. Wydawany jest zgodnie z niemieckimi i większością europejskimi wymogów (jeśli je spełnia). Znak GS został zaprojektowany głównie z myślą o rynku niemieckim, jednak jego wysoka ranga rozpoznawana jest na całym świecie. Tego typu certyfikatem może pochwalić się model suszarki do rąk R1.1

Certyfikat CE_EMC

Uzyskanie certyfikacji EMC oznacza że urządzenie, takie jak suszarka do rąk, jest kompatybilne elektromagnetycznie. Unijna dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej zawiera precyzyjne informacje dotyczące możliwości emitowania zakłóceń oraz odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne. Wszystkie urządzenia lub instalacje elektryczne i elektroniczne oddziałują na siebie jeżeli odległość między nimi jest niewielka. Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę. Zapisy dyrektywy EMC dbają o ograniczanie emisję elektromagnetycznej urządzeń, w celu zapewnienia, że w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem, takie urządzenia nie zakłócają połączeń radiowych i telekomunikacyjnych, ani pracy innych urządzeń.

Certyfikat TÜV

TÜV  Technischer Überwachungsverein to związek inspekcji technicznej, który w Niemczech zajmuje się kontrolowaniem produktów pod kątem bezpieczeństwa. Produkty, które przechodzą testy, otrzymują certyfikat świadczący o spełnianiu minimalnych wymagań niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie sprzętu. Suszarka do rąk lub inne urządzenie posiadające certyfikat TÜV wpływa na ich wiarygodność. Certyfikacja TÜV nie jest więc tylko kolejnym logotypem towarzyszącym marce, ale wiarygodnym certyfikatem jakości produktów i usług, którym certyfikat ten został przyznany.

Certyfikat HACCP

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points jest systematycznym prewencyjnym podejściem do bezpieczeństwa żywności i farmaceutyków, które określa zapobiegawcze działania przed fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi zagrożeniami. Nadanie tego typu certyfikacji dla urządzenia, takiego jak suszarka do rąk oznacza, że zostało sprawdzone pod kątem pracy w warunkach produkcji spożywczej i nie powoduje lub nawet zmniejsza zagrożenia mikrobiologiczne w strefach czystych. 

11. Suszarka do rąk – zakres zastosowania

Suszarka do rąk to standard w każdej toalecie publicznej, w której natężenie ruchu jest bardzo duże. To jedno z tych urządzeń, które nie tylko pozwala na zachowanie najwyższego poziomu higieny ale także na optymalizację kosztów. Zarówno suszarka kompaktowa jak i kieszeniowa ogranicza emisję CO2 i powstawanie masy odpadów zarówno papierowych jak i plastikowych. Systemy higienicznych suszarek do rąk, które co do zasady suszą dłonie, dodatkowo oczyszczają powietrze, a nawet dezynfekują, są doskonałym wyborem dla miejsc i obiektów takich jak:

 •  placówki edukacyjne: szkoły i przedszkola,
 •  obiekty handlowe:  sklepy, supermarkety, galerie handlowe,
 •  lokale gastronomiczne takie jak restauracje i kawiarnie,
 •  ośrodki szkoleniowe i konferencyjne,
 •  ośrodki wypoczynkowe: hotele, mariny,
 •  placówki ochrony zdrowia: szpitale, przychodnie oraz gabinety lekarskie,
 •  obiekty administracji publicznej: urzędy,
 •  biura oraz zakłady pracy takie jak fabryki czy magazyny,
 •  ośrodki transportu zbiorowego: dworce kolejowe, autobusowe, metro, stacje paliw oraz lotniska,
 • obiekty sportowe: stadiony, baseny, lodowiska, kręgielnie, itp.,
 •  punkty usługowe: siłownie, kina, salony kosmetyczne i SPA.

Ranking suszarek do rąk – szeroka wiedza, właściwy wybór

Bez wiedzy na temat parametrów suszenia rąk nie można dokonać właściwego wyboru. Po poznaniu szeregu powyższych cech suszarek automatycznych, które w ostateczności mają wpływ zarówno na higienę, wydajność, czy koszt eksploatacji – wybór staje się prostszy. Należy wyważyć wszystkie argumenty takie jak cena, koszt jednostkowy suszenia, jakość czy czas gwarancji. Najistotniejszy jednak będzie fakt ogólnego wpływu na środowisko. Ograniczenie śladu węglowego, dzięki suszarkom do rąk zastępującym ręczniki papierowe, staję się bardzo istotne i proste do wdrożenia. Bierze się bowiem pod uwagę cały cykl życia obiektu i wieloletnią pracę urządzeń. Poniższy ranking zestawia najważniejsze parametry i cechy pozwalające na szybką ocenę.

PORÓWNANIE PARAMETRÓW SUSZAREK DO RĄK Ranking suszarek do rąk 2023 Plik do odczytu


Autor: ecouse